Nhận máy khách tính trạng treo cáp đĩa,,khách bảo mấy rơi..Mình đem RT thấy ko chạy...bung máy ra xem vẫn ko nhận thấy gì,,ae chỉ giúp thanks !!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]