ae ai có file bin cho mình với nhận máy treo logo úp rom flash tool ok nhưng mất imei đã root dùng tool fix nhưng vẫn ko được ,thank ae ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]