Tình hình máy lúc nhận là lỗi loa ngoài em tính thay em audio mà nhấc em trong hình khoanh ra đóng lại thì máy không lên và treo kim ở 0,2a , ace nào qua rồi vào giúp em với em cảm ơn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]