rom up qua odin, k cá nhân hóa
sms 999kt
fix lỗi rớt sóng, rớt cuộc gọi

thanks và max điểm pass tự vô inbox nhé
pass inbox cho ace nào có 100 bài viết nhé
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

link : Mã:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]