[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] LG F320 nhiễu màn hình fix ok
nhận cây khách mang vào màn hình nhiễu như tivi mất tín hiệu.thấy khách nói đang dùng tự nhiên bị vậy đã qua tay thợ.báo khác 800k đồng ý luôn.post nên 4r cho ae nào mới vào nghề.mấy a lớn nhẹ tay em.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]