tình hình là em có con lg g pro lite d686 sạc mãi mà không đầy pin xin cac bác trợ giúp?
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]