Máy Lumia 710 sạc không vào pin,là ghim sạc có báo sạc nhưng không vào dapdau

Thay R2215 ok post chia sẻ ace gặp kèo làm cho nhanh
...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]