e vừa nhận con máy viettel v8411 treo logo con này chưa làm bao giờ có bác nào làm rồi giúp e với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]