Tình hình mình có nhận 1 cây FPT F19 bi treo logo do cửa hàng format vì gmail( Con này có reocvery và clear eMMC). Mần mò ngâm cứu qua giờ thì đã ok... Dump rom xong thì dùng SPtool flash thì toàn báo lỗi không thể nào flash, mà GPG và Volcano thì infor thì kg đc chỉ infor đc Cpu là MT6572 còn flash thì kg thấy đâu read full thi kg cho chắc do chip new, con GPG lỗi ngay từ đầu. Đi vào bế tắt thì nảy sang sáng kiến khác... làm từ 8h tối ngâm cứu đến sáng nay thì xong... Kết quả như ý muốn máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]