chả là có e 4g imel 013268009419944 kiểm tra đang bị khóa sim nhưng gà không biết mấy về iphone nên xin các bác chỉ giúp e cách mở mạng mà ít dùng tới đóng cặp.................e cảm ơn. sai box ad hay mod xin chuyển giúp e đừng xóa của e.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]