Chào cả nhà. Tình hình là mình có em HTC J One chết boot vừa mang ra tiệm repair boot. Sau khi mang về mình check IMEI thì thấy không trùng với IMEI cũ của máy và vỏ hộp. Cho mình hỏi là khi repair thì tiệm write lại IMEI khác hay có khả năng tráo main không [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. Cám ơn mọi người đã đọc tin

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]