Chào các bác em là người mới vào nghề nên còn nhiều cái không biết xin các bác giúp,bác nào có phần mềm đọc sơ đồ mobile cho em xin,
em xin cám ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]