nhờ các bro giúp ,mình có con 610 bị chạm nguồn cắm sạc thấy cục pin tự đầy rút ra thì ko có pin,nhờ mọi người giúp ,thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]