em moi nhan cua khach con s2 t-mobile bi loi chuong ko nghe ca loa ngoai va loa trong bam am luong cung ko hien thi xin ae giup voi em cảm on

- - - Updated - - -

anh em ghe ngag giup voi it lam samsung nen ko quen


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]