Samsung Galaxy Pop Plus S5570i Tiếng việt Rom Full OK
Đồ cổ up 4r thêm data
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Rom full cho ae nào cần[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]