ai có file này cho e xin .máy từ china về chưa có tiếng việt là máy xịn chứ ko pải máy hàng ngoài,thank 4r


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]