bác nào có file rom con này cho em xin với.chạy thử một file bị treo logo galaxy s4 luôn.xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]