nhận cây s 5360 lỗi phần mềm chạy song lắp thẻ nhó vào tải úng dụng cài báo lỗi ,cài chên chplay cũng báo lỗi loay hay mãi chạy lại 2 lầm vẫn lõi tháo thẻ nhớ ra cài thì thấy ok thấy phan này lạ lên chia sẻ cho ae
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chú ý:
Bài posst sai box nhé.đã move.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]