asa 206 mất đèn màn mình mà đèn phím phải còn nhé ae . vì thay nhìu ic đèn mà ko dc nên em làm cách này vì có nhìu cây em thay hoài mà ko có chỉ còn cách cuối tuy ko lành mạnh nhưng cũng ok . mong ae đừng chém . [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]