em nhận máy tàu M3+ trong tình trạng treo logo.bác nào đã làm qua Xin giúp em với.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]