như tiêu đền cắm sạc không báo gì, đo áp chân pin vẫn thấy có, đã câu tắt r,c kính thay 4 chân to, 6 chân ,nối thông 2 tụ gần 6 chân, chạy pm , đổi pin ,sạc...còn mỗi u chưa động xin các bác giúp với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]