e mới nhận cây zenfones 5 bị treo tai nghe , e đã gạt hết mấy con tụ tiếp mass trên đg tai nghe vẫn k hết , bác nào biết về nó xin giúp ạ , và bác nào biết con ic tai nghe là con nào xin chỉ giúp

Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]