Thực sự nếu thay được tại hãng của nó thì là điều tốt vì mọi linh, phụ kiện đều được đảm bảo chính hãng. Có điều nhược điểm lớn nhất là thời gian thay lâu, ít có khả năng lấy ngay, thường phải gửi máy lại và giá cả lại rất đắt.

Có một phương pháp nhanh hơn nhiều, yên tâm mà giá cả tiết kiệm mà người dùng thông thái thường sử dụng là [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]