Em đang gặp cây Mobell M168, máy rớt nước, lúc nhận lên, tháo vệ sinh xong kẹp nguồn mở nguồn kim dòng như muốn lên mà ko lên.
Gắn sạc thì báo sạc và mở nguồn lên. Tháo sạc máy lại tắt luôn.
Bác nào có giải pháp giúp em phát.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]