thao tác cơ bản .
1.bấm *#7284# chọn Modem UART.
2.bấm *#9090# chọn choose DM over UART.
máy điện thoại tự reset lại . lấy cáp c3303k rj45 .
3. unlock .
và nạp tiếng việt ok by file Anh bsLinh ok.
Selected model: M919
Selected port: COM20 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Build: M9615A-CEFWTAZM-4.0.17062
Reading security... OK
Calculating... OK
Writing security... OK
Reseting...
Unlock done
Done with Samsung Tool v.15.1

Selected model: M919
Selected port:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]