EM NHẬN CON S3 SẠC KHÔNG BÁO GÌ?ĐO ĐẠC OK.THẤY TỚI CON NGUỒN SẠC MÀ ĐƯỜNG BÊN KIA KHÔNG CÓ ÁP.GỠ KÉO RA THẤY CON BÊN S3 HÀN SÁNG KO THẤY NÊN .THÁO RA LẦN NỮA ĐỂ THAY CON KHÁC THÌ BẤT CẨN LÀM MẤT ĐƯỜNG TRÊN MÊN.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
GIỜ MÁY NÊN NHƯNG MÀ MÀN HÌNH NẤM TẤM KHÔNG NHÌN THẤY GÌ?
SƠ ĐỒ XEM GÀ CÁC ANH XEM CHỈ GIÁO EM CÁCH FIX VỚI Ạ.
KHÔNG AI CÓ MÊM CHIA LẠI CHO EM VỚI?


Chú ý: Không viết hoa bừa bãi khi post bài.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]