Tình trạng em có nhận 1c máy Samsung s3 i9300 là gắn sim vào hiện thông báo không đăng ký được mạng,kiểm tra imei cuối là 0049xxxx00000,em không có bx vậy up rom có hết không các anh,mong ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]