LG G3 F400S - V19C Android 5.0
F400S19C_00.kdz

Pass giải nén: lgbbs


Cập nhật V20A

D85520A_00.KDZ


Or


OrOr...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]