Tình cờ xin được ông anh cái Schematic này, ae down về rồi giải nén và cài đặt 2 tools trong phần setup. Chematic này có hướng dẫn chỉ đường đi của từng mạch. Link đây ae:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]