như tiêu đề e đang cài đặt lại thì máy báo lỗi 0x800900326 vậy là bị j hả các bác e không chuyên iphone lắm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]