Xin chào tất cả các anh em, vừa rồi bận quá. 1 Số anh em mua xong mà vẫn chưa được file, file bị xóa....
Thì Với Topic này, mình share cho anh em free Rom Stock Tiếng Việt Masstel Star 500
Rom ĐÃ TEST OK TRÊN NHIỀU MÁY[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Anh em yên tâm mà up, không mất imei, thoải mái..[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Dùng cho Brick, Lỗi Phần Mềm,......
Link Đây anh em ơi:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass: Dùng Rom
Tuy nhiên anh em nào mà bảo chôm chỉa, ăn cắp...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]