Tất cả các dòng TV Led, LCD từ 32” trở lên đều hỗ trợ cổng HDMI, do vậy có thể dùng AB với toàn bộ chức năng của nó. Các dòng TV CRT đời cũ thì cần mua có hỗ trợ cổng AV. Tuy nhiên hình ảnh hiển thị sẽ không đẹp như TV có HDMI vì output ảnh hình ra chỉ ở 480.

Có bao nhiêu loại AB trên thị trường?
Hiện tại có hàng cơ số các loại AB, có thể chia thành dòng sản phẩm:
- Loại AB bình thường: loại này bán ra chỉ cài sẵn hệ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]