nhận cây 5s xanh màn mất loa trong và mic....đầu tiên e khò lồng ra thì không lên nguồn chưa kịp làm j...quá nhọ...lụi hụi làm nguồn thì không phải..hóa ra là con
úsb chết tiệt...lên nguồn rồi thì lại treo táo...chạy pm thì chưa hiện thanh đổ mực thì treo táo....và báo lỗi 4013...ae nào có giải pháp nào k ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]