mobiistar b204 còn mạch nhưng không nge míc
nhận khách cây mobistar không nghe mic may tụ rằng đó điều bị tách ra hết .đó thì vẫn còn mạch nhưng,thay thêm máy cái mic mà vẫn không nge .ngiên cứu hai bửa ,mò đường mạch sem ăn vào đâu ,cuối cùng cũng ra .em mic bị chạm ngay tụ này ,chỉ cần thay con khác đưa mic vào nói chuyện nge ầm ầm luôn.qua mừng nên chia sẻ ,nếu có gạp thì làm.ai biết rồi đùng chém em...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]