Sáng giờ cúp điện ,mới có điện lại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Galaxy S4 DOCOMO SC-04E tiếng việt OK
Edit tiếng việt trên nền rom stock 4.2.2,hard reset không mất tiếng việt
build tar no root
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]