Ae nào có file gốc máy này cho e xin với.máy khởi động vào màng hình chính bị treo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]