e có e iphone 4 bị no all các bác có cách nào hack vào menu hay làm ipod được không chỉ e với e cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]