Như tiêu đề e có nhận con này bị mk mà vào đến Recovery chỉ có con Android nằm ngửa , đã bấm các kiểu mà vẫn k hiện lên menu Factory .
Lên đây xin ae ai có file BIN Read máy hoặc file chạy qua Flash Tools có TV cho e xin với ạ . E xin cảm ơn ae trước !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]