tình hình là e mới được cho 1 em như trên ... dùng thì thấy cũng ổn ...mỗi tội hao pin kinh khủng khiếp [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]],e có đi mua 1 quả pin zin mới ngon mà vẫn hao ... sạc full 100% là 12h đêm ---> 7h sáng sờ máy còn có 55% (e k để 3g và đã tắt ứng dụng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]) .mấy pro có ai biết chỉ e với ... hôm qua ra hàng thì mấy chú thợ nói con này hỏng nguồn đòi 3 lít [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ,nên e mang về đây cho các bác xem dùm ... thông số đây mấy bác ...cảm ơn nhiều [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]