nhận máy mất boot có atf mà ko biết câu dây như nào chân pinuot trên main thì có 5 chân rùi nhưng cáp j5 này có 8 dây ko biết cần câu những dây nào ae giúp với
p/s chưa làm bao giờ giờ có atf nên lôi ra học hỏi ae ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]