Lỗi không gửi được tin nhắn sky a830 và các dòng điện thoại Sky của Pantech
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

* Hướng dẫn cách khắc phục lỗi không gửi được tin nhắn sky a830 , cách trên cũng có thể áp dụng được cho các dòng điện thoại Sky a820,Sky a840...

Call trong điện thoại nhấn ##7593#

+ Trong mục service bạn chọn combined

+ Mục SMS Prefer Mode : chọnCS_Only

+ Mục wwcdma/gsm/lte band select : chọn wcdma all...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]