SKY A860 đã lên Android 4.4 và sau đây là hướng dẫn Root và cài Recovery cho SKY A860 Android 4.4 kitkat

ROM Việt hóa, fix lỗi cho SKY A860 Kitkat:


Hướng dẫn Root:
- Download Root:

Chạy APK. Làm theo hướng dẫn hình dưới. Đợi máy tự reboot lại là Ok. tks geohot...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]