Root và Recovery cho Jellybean 4.1

  • Sau khi đưa sky 860 về Rom gốc bằng Binx các bác tiến hành Root sky 860 và càiRecovery cho em nó
  • Sử dụng Tool root và recovery cho mọi dòng máy sky sau để root và recovery ngay trên sky 860, nhớ bật wifi thì tool mới chạy: Xem link ở file đính kèm
  • Các bác làm theo hướng dẫn như trên ảnh để root em 860 của mình

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]