mình mới mua 1 cây 1phone 4 giá rẻ dinh icoud, mình dùng file baup sạch retone lại được ko các bác, xin anh em cho ý kiến


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]