máy hàng bên Nga nạp file hz tieng viêt vào không chạy được giờ treo máy. nhờ anh em giúp cho mình xin file máy
G313H/DS thanks nhìu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]