nhận 1 em ss i9118 vào làm tv. Sau hơn ngày cũng ok ae có gì góp ý nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]