như tiêu để mình vừa thay cái cảm ứng cho khách. được 2 hôm nó mang lại bảo không sạc được pin: và kết quả là bật lên chưa cắm sạc thì nó hiện lên hình gần giống quả trám ở chố báo pin ý. và nếu cắm sạc vào vào thì nó lại hiện cái dắc cắm nhấp nháy sạc không được. ah em ai đã ghặp xin giúp đỡ,
không biết có phải là do mình hàn chỗ chân cảm ứng đó chưa tốt hay k, cũng lười bó lại để kiểm tra ah em nhận định giùm.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]