em nhận cây ip6 tình trạng sạc vẩn báo sạc nhưng lạ một điều là trước khi cắm sạc ví dụ pin đang báo 50 % mình cắm sạc vào là nó báo pin con 48% mà tháo sạc ra thì nó báo lại 50% , em đã chuyển main qua bộ áo khác vẩn vậy đổi sạc khác vẩn vậy , thay con ic u 1401 thì được nhung sạc đến 95% thì rất lâu lên phần % pin , để qua hôm sau thì nó lại bị như củ cắm sạc nó báo xuong % pin thao ra lên % pin như củ , em thay con u1401 khác vẩn khong được thay luôn con u 1700 củng khong được mong cao thủ chỉ giúp thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]