Như tiêu đề e nhận máy trong tình trạng mất nguồn kẹp dòng bấm nguồn kim treo 0.06A.giờ chưa có hướng xử lý mong ae giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]