[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

1.ROOT :
flash Coolad-F1-root (wcdma).zip với stock recovery 3e

2.RECOVERY (cwm)
1.chép recovery.img vào thẻ nhớ
2.cài mobileungle tools ,nhấn recovery update và flash file trên


3.UNBRICK,Stock rom

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

B1 DOWNLOAD File Stock rom
B2 Setup COOLPAD DRIVER AND COOLPAD ASSISTANCE.EXE vào PC
B3 Đưa PHONE...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]